úvodní Montáž


Montáž

Při zpracování TRIMAX profilů je třeba používat přípravky z tvrdého kovu.

K upevňování je vhodné používat nerezový materiál.

Po obdržení materiálu do jeho zpracování by měl být materiál uložen na rovném povrchu a svázán popruhem.

• při řezání (podélném) a broušení profilů by měly být zpracovány vždy dvě protilehlé strany, aby se předešlo pnutí umělé hmoty.
• k připevnění malých dílů na profily můžete použít ocelové hřebíky.

Stejně tak jsou vhodné A2 šrouby se zapuštěnou hlavou (specielní šrouby do dřeva s dlouhým závitem) - například na obložení terasy a obložení cest, chodníčků apod.

Jsou také vhodné k upevnění profilů na spodní konstrukci. V tomto případě doporučujeme šrouby 6x60mm na profily 3x30cm a šrouby 6x80mm pro profily 6x30cm.

Doporučujeme profily předvrtat ( v tomto případě vrtákem 3mm). Sešroubování se musí provádět opatrně ráčnou.

Spojování větších ploch jako obložení můstků je možno realizovat pomocí šestihranných šroubů nebo závěrných šroubů. Je třeba dát pozor, že předvrtané díry musí být cca o 2mm větší než je velikost šroubů.

U profilů delších než 4 metry by měly být předvrtané díry o cca 3-4mm větší než je velikost šroubů.

Je možno použít také přípravek se závitovým pouzdrem na zápustné šrouby.

• navíc je možno k zajištění lepší stability a přesnosti použít montážní úhelníky.

• roztažnost délky v létě při vysokých teplotách je na metr Trimax® profilu ca. 3 mm

• lepení a slepování Trimax® profilů není možné

• jako u jiných stavebních materiálů je možné elektrostatické nabíjení osob, které může být vyváženo.

U Trimax® profilů 3x30cm, popř. 5x30cm mohou být použity na stranách například kovové lišty (Alu, VA, V2A nebo pozinkovaná ocel) v rovině s povrchem (cca 2cm kratší než je délka pokládky).

Rozměry lišt jsou 2x29mm, popř. 2x49mm. K upevnění ALU nebo kovových lišt jsou předvrtány díry v horní třetině lišty. Lišty lze připevnit VA specielní šrouby - 3,9x20,0mm středově namontovat na lišty ráčnou.

• elektrostatický náboj může vzniknou také při přímém montování Alu a kovových profilů na uzemněnou kovovou konstrukci (pokud je konstrukce nalakována, nemusí k tomuto dojít). Další možností je polepit Alu a kovové lišty páskou nebo obalem na kabely a touto stranou je směrovat na kovovou konstrukci.

• při upevňování Trimax® profilů by měly být šrouby připevněny cca 2-3cm od vnější hrany na každou podpěru. To znamená u profilů 3x30cm/5x30cm do druhé drážky. Tím se zabrání ohýbání hran a profil leží vždy rovně. Je třeba počítat s lehkým vyvýšením ve středu profilu například u pokládky mostů, mostků, chodníčků, protože díky tomu lépe odtéká voda.

• zapuštění pilotů a sloupů ke zpevnění hrází se provádí vibračním strojem.

příklad rozmístění podpěr, www.specialniprofily.cz - KRAFT Servis s.r.o.